درج عنوان جذاب

اگر مقاله‌ی شما ده‌ها بار در نتایج گوگل به کاربران نمایش داده شود اما دارای عنوان جذاب نباشد، کلیک زیادی دریافت نمی‌کند. عنوانی برای مقاله بنویسید که :

    گویای محتوای مقاله باشد.
    جذاب باشد و کاربر را به خواندن مقاله وادار کند.
    طولانی یا خیلی کوتاه نباشد.

سعی کنید از کلمات سوالی مثل چرا، چطور، چگونه یا اعداد و یا عباراتی مثل بهترین، بیشترین و… در عنوان اصلی استفاده کنید.


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها