نگارش صحیح محتوا

نگارش صحیح محتوا

محتوا شما باید برای کاربران و موتورهای جستجو خوانا باشد. خوانایی مقاله وابسته به موارد زیر است:

    محتوای شما باید دارای یک عنوان اصلی و چند زیر عنوان باشد.
    کل محتوا دارای پاراگراف بندی مناسب باشد.
    بعد از اتمام هر جمله، آن را با نقطه، علامت سوال یا تعجب ببندید.
    از نظر املایی صحت کلماتی که شک دارید را بررسی کنید.
    از نظر نگارشی تمام علائم نگارشی که به خواناشدن محتوا کمک می‌کند را رعایت کنید. مثل ویرگول، نیم‌فاصله و…


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها